The best Side of reintegratie onderwijs

In de eerste plaats bij de preventieadviseur van de interne en/of de externe dienst voor preventie en bescherming.

Gebruikt uw organisatie een importsysteem? Dan heeft u de technische specificaties nodig van de gegevens die by means of het werkgeversportaal worden geleverd. U kunt deze technische specificaties ontvangen door een e-mail te sturen naar de Servicedesk Eigenrisicodrager WW through [email protected]

Als u een Ziektewet-uitkering krijgt, is het belangrijk dat wij de juiste gegevens hebben more than uw loon en arbeidsverleden.

Als eigenrisicodrager voor de WW betaalt u de kosten van de WW-uitkering, als uw werknemers werkloos worden. UWV betaalt de uitkering aan uw werknemer. Wij brengen deze kosten bij u in rekening.

Als u te veel uitkering ontving, moet u dat bedrag terugbetalen. Houdt u bewust informatie achter? Dan kan UWV besluiten hiervan aangifte te doen bij het Openbaar Ministerie.

Eerst bespreekt u met uw eigen werkgever of detachering iets voor u is. Samen fulfilled uw bedrijfsarts of de arbodienst bekijkt u daarna wat uw mogelijkheden zijn. Krijgt u steun van een re-integratiebedrijf? Dan helpt het bureau mee zoeken naar een goede werkplek voor detachering.

Re-integratie is niet alleen een zaak van werkgevers en werknemers die in een re-integratietraject stappen. Een geslaagde re-integratie vereist immers de betrokkenheid en medewerking van alle actoren binnen de onderneming, dus ook van de collega’s van de werknemer.

Hoewel we de laatste decennia konden opmerken dat het reusachtige kloof van onbegrip verdwijnt, zijn er aan beide kanten nog steeds veel vooroordelen en valse waarheden, die heel wat vermijdbaar sociaal lijden veroorzaken. Aangezien 2003 als ‘Europees jaar voor personen met een handicap’ werd gekozen, grijpen we deze uitstekende kans met beide handen aan om even te filosoferen about de noodzakelijke veranderingen.

Wordt een werknemer ziek en wilt u dat een van onze casemanagers vanaf het get started de re-integratieverplichtingen overneemt dan kunnen wij dit voor u doen; zowel het 1e spoor als het 2e spoor.

De bezuinigingen in het onderwijs beperken zich niet tot Passend onderwijs alleen. Ook het reguliere onderwijs, primair en voortgezet, zal de kosten moeten drukken.

Overleg is ook mogelijk fulfilled andere preventieadviseurs binnen dezelfde preventiedienst. Bij een dergelijk overleg is er uiteraard geen uitwisseling van medische informatie, aangezien het niet om artsen gaat. Naargelang het geval kan het echter voor de preventieadviseur-arbeidsarts wel nuttig zijn om de mening te kennen van bv.

Deze aanpassing kan geleidelijk worden afgebouwd totdat de werknemer zijn overgekomen werk opnieuw volledig uitoefent. Progressieve werkhervatting is meestal mogelijk fulfilled behoud van (een deel van) de uitkering voor arbeidsongeschiktheid die vanuit de ziekteverzekering worden uitgekeerd, mits men hiervoor de toelating krijgt van de adviserend arts van het ziekenfonds.

Het werkgeversportaal heeft dus geen archieffunctie: historische gegevens worden niet bijgehouden. U bent zelf verantwoordelijk voor het beheer van die gegevens.

Als u een Ziektewet-uitkering heeft, krijgt u ieder jaar uiterlijk 1 maart een jaaropgaaf. Heeft u meer uitkeringen van reintegratie onderwijs UWV? En staan die niet allemaal op 1 jaaropgaaf?

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Comments on “The best Side of reintegratie onderwijs”

Leave a Reply

Gravatar